...
Pleunie Teunis doula

Wat is het verschil tussen een Doula en een verloskundige?

Tijdens de zwangerschap en bevalling is er niks zo belangrijk als je gezien, gehoord, veilig en gesteund voelen. Een doula kan hierin een hele belangrijk bijdrage leveren. Vrouwen denken vaak dat de reguliere verloskundigen zorg voldoende is om alle steun te krijgen die zij nodig hebben. En toch is dat niet altijd het geval. In dit artikel leg ik uit wat het verschil is tussen een doula en een verloskundige en wat voor verschil een doula binnen je geboorteteam kan maken. 

In Nederland kennen we de verloskundigen zorg als geen ander. Wanneer jij en/of je baby volledig gezond zijn zul jij tijdens je zwangerschap onder begeleiding zijn van een verloskundige in een eigen praktijk (eerstelijn). Wanneer er wel reden is voor extra bewaking tijdens de zwangerschap en/of bevalling kun je ook in het ziekenhuis onder begeleiding staan van een verloskundige (tweedelijn). Heel zwart op wit gezegd is jouw verloskundige er om ervoor te zorgen dat je baby gezond is en gezond blijft. Vaak bestaat er een verwarring over de taak van een Doula en waar ik als geboorte Doula meerwaarde kan leveren. Want ik heb toch al een verloskundige hoor ik dan vaak. En dat is zeker waar, maar een Doula vervult een hele andere taak als een verloskundige. 

Wat is een verloskundige

Een verloskundige is medisch opgeleid om jou te begeleiden tijdens de zwangerschap en bevalling. Ze houdt de gezondheid van jou en je baby in de gaten. Tijdens je zwangerschap bezoek je de verloskundige rond de tien tot veertien keer. Tijdens deze bezoeken houdt je verloskundige in de gaten of je gezond bent en je gezond voelt en ook houdt ze in de gaten of je kindje zich goed ontwikkelt in je buik. Dit doet zij door aan je buik te voelen en naar het hartje van de baby te luisteren.

 

De verloskundige tijdens de bevalling

Tijdens de bevalling houdt de verloskundige zich hoofdzakelijk bezig met jouw gezondheid en die van je baby. Je verloskundige is opgeleid om complicaties en noodsituaties snel in te schatten en zal zo nodig ingrijpen. Een verloskundige komt aan het begin van de bevalling vaak even kijken hoe het met je gaat en hoeveel centimeter ontsluiting je op dat moment hebt. Daarna zal ze met jullie afspreken om over een paar uur terug te komen om te kijken hoe het dan gaat. Een verloskundige heeft meerdere vrouwen waar zij voor moet zorgen en heeft daarom geen tijd om bij jou te blijven om je te ondersteunen. In de tijd dat zij weg is zijn jij en je partner op elkaar aangewezen.

Wanneer je rond de 7 centimeter ontsluiting hebt zal de verloskundige blijven om je verder te begeleiden. Ze helpt je bij het opvangen van de weeën en geeft instructies tijdens het persen. Wanneer het nodig is, grijpt ze in. Ze ondersteunt en begeleidt je bij het opvangen van de weeën en geeft aanwijzingen bij het persen.

Na de bevalling controleert de verloskundige de gezondheid van je baby. Ook controleert ze jouw gezondheid en kan ze je hechten als dat nodig is. 

Artikel 24baby.nl: Lees meer over wat een verloskundige doet.

 

Wat is een doula

Een doula staat ook wel bekent als een zwangerschaps- of geboortecoach. Een doula is opgeleid in het ondersteunen van de barende vrouw op zowel fysiek als emotioneel niveau. Een Doula staat  volledig in dienst van de vrouw die aan het bevallen is. Zij zorgt ervoor dat de vrouw mentaal en fysiek zo goed mogelijk wordt ondersteund zodat zij beter in staat is met de sensaties van de bevalling om te gaan. Een doula is een expert in het bieden van comforttechnieken. Zij helpt je met houdingen, massage, tegendruk geven en helpt je met ademhalingstechnieken. Ze zorgt ervoor dat jij zo comfortabel mogelijk bent zodat jij vanuit vertrouwen kunt bevallen.

Tijdens je zwangerschap zie je je doula twee á drie keer. Tijdens deze gesprekken van twee á drie uur leer je elkaar goed kennen. Je leert op je doula vertrouwen en je doula leert jullie wensen kennen. Samen bespreken jullie de bevalling, wat jullie wensen of zorgen zijn en leert ze jullie wat belangrijk is tijdens de bevalling. Ze kan je extra informatie geven bij vragen om onzekerheden weg te nemen en met jullie meedenken wanneer er complicaties zouden ontstaan.

 

Een doula tijdens de bevalling

Tijdens de bevalling komt de doula naar jullie toe wanneer jullie om haar aanwezigheid vragen. Zij blijft vanaf dat moment bij jullie, ook wanneer de verloskundige voor meerdere uren weg zal zijn, is de doula bij jullie om jullie te ondersteunen. Ze zorgt ervoor dat jij zo comfortabel mogelijk bent. Ze helpt bij het opvangen van de weeën en wanneer de ligging van de baby niet optimaal is helpt ze met technieken om de baby te draaien. Door haar continue aanwezigheid zijn vrouwen meer ontspannen en is er minder ruimte voor paniek. Door aanwijzingen te geven aan de partner zorgt ze ervoor dat jullie samen een hecht team vormen waarin de partner echt het gevoel heeft dat hij wat voor de vrouw kan doen.

Artikel: Lees meer over wat een doula doet.

 

Verschil in verantwoordelijkheid

Een Doula is geen vervanging van de verloskundige of arts. Een groot verschil tussen een Doula en een verloskundige is dat de verloskundige medisch eindverantwoordelijk is. Een verloskundige heeft een medisch diploma en mag medische handelingen uitvoeren. Een verloskundige bewaakt de gezondheid van moeder en kind tijdens de zwangerschap, bevalling en de periode daarna. Een verloskundige is opgeleid om complicaties en nood situaties snel te herkennen en in te grijpen wanneer dat nodig is. Wanneer er nood is kan zij medische ingrepen doen. Een Doula mag dat niet. Een Doula draagt geen medische verantwoordelijkheid voor het verloop en de uitkomst van de bevalling. Zij is er om de zwangere vrouw emotioneel en fysiek te ondersteunen tijdens de gehele bevalling.

Een doula is niet medisch opgeleid, maar leert tijdens haar opleiding over de fysiologie van de vrouw en de bevalling en hoe zij de vrouw kan ondersteunen tijdens haar bevalling. Een doula leert tijdens haar opleiding hoe ze de vrouw kan ondersteunen met houdingen, het geven van massages en tegendruk. En ze leert over de natuurlijke verloop van de bevalling en wat ze kan doen op het moment dat de bevalling niet lijkt te vorderen of wanneer de baby in de verkeerde houding lijkt te liggen. Een Doula helpt je te zoeken naar een fijne houding, geeft massages, moedigt aan, geeft suggesties voor een bad of douche, zorgt voor eten of drinken, geeft uitleg over wat er gebeurt en brengt rust als er spanning en paniek ontstaat.

 

Verschil in aanwezigheid

Zowel de verloskundige als een Doula helpt de zwangere vrouw tijdens de bevalling. Een groot verschil is dat een Doula aanwezig is op het moment dat jij aangeeft haar nodig te hebben tijdens de bevalling. En zij zal bij jou blijven tot minimaal 2 uur na de geboorte van jouw kindje.

Een verloskundige heeft deze luxe helaas niet. Zij hebben tijdens een dienst vaak meerdere vrouwen om voor te zorgen ook wanneer er meerdere vrouwen tegelijk aan het bevallen zijn moeten zij hun zorg verspreiden. Dit betekend dat de verloskundige tijdens de bevalling vaak komt kijken hoe het gaat en de vooruitgang bespreekt, maar daarna ook weer een paar uur weg gaat om ondertussen nog zorg te verlenen aan andere vrouwen.  Een Doula is een continue aanwezigheid tijdens jouw bevalling ook wanneer de verloskundige weer moet vertrekken zal een Doula bij je blijven.

 

Verschil persoonlijke band

Bij de meeste verloskundige praktijken werken meerdere verloskundigen, je ziet de verschillende verloskundige door de zwangerschap heen over gesprekken van 10-15 minuten. Soms krijg je alle verloskundige te zien, maar soms ook niet. Dit betekend dat jij waarschijnlijk niet zult weten wie er bij jouw bevalling aanwezig is en dan kan het ook nog zijn dat de verloskundige van dienst verwisseld tijdens de bevalling. Zeker in het ziekenhuis moet je het doen met de verloskundige die op dat moment dienst heeft en kan het zijn dat je halverwege een andere verloskundige krijgt op het moment dat zij van dienst wisselen.

Een doula kies je zelf: een Doula moet bij jouw passen, zij moet achter jouw visie van de bevalling staan en het moet iemand zijn die jij kunt vertrouwen. Tijdens de voorgesprekken bouw je met je Doula een persoonlijke band op, zij leert over jouw wensen en voorkeuren en hoe zij jou het beste kan steunen tijdens de bevalling. Je weet ook zeker dat jouw Doula bij je bevalling aanwezig zal zijn, ongeacht hoe lang het duurt en waar je bevalt. Een Doula blijft continue bij je (tenzij je behoefte hebt aan privacy) en begeleidt dus ook maar één bevalling tegelijk.

Wil jij weten wat de meest gehoorde redenen zijn om voor een Doula te kiezen? Lees het hier!

Liefs, Pleunie

Heb jij behoefte aan meer persoonlijke continue ondersteuning tijdens jouw zwangerschap en jouw bevalling? Neem vrijblijvend contact met mij op om te kijken hoe ik jou kan helpen! Mail mij op info@pleunieteunis.nl!

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.