...

GRATIS 60 MINUTEN ONLINE MASTERCLASS

In 4 stappen vol vertrouwen bevallen.

In mijn gratis masterclass leer ik jou hoe jij van jouw aankomende bevalling een prachtige ervaring kunt maken. Zodat jij vanuit vertrouwen, kracht en liefde je bevalling kunt ervaren. 

Wil jij ook….

× Vertrouwen krijgen in jezelf en jouw aankomende bevalling? 

 × Leren hoe jij met je lichaam en je baby kan samenwerken? 

 × Mijn allerbeste comforttechniek leren zodat jij beter met de sensaties van de bevalling om te gaan? 

 × Je partner betrekken bij de voorbereiding? 

Mijn gratis masterclass gaat jou daarbij helpen! Meld je gratis aan. 

PS. Kun je niet op onderstaand moment bij zijn? Na afloop krijgt iedereen een replay toegestuurd waarmee je op je eigen moment kunt terugkijken. 

Al ruim 4500+ anderen gingen je voor

BEKEND VAN

Hi! Ik ben Pleunie Teunis

Gecertificeerd doula & geboorte coach

Na mijn eigen bevalling in 2020, waarbij ik in aanraking kwam met de medische benadering van de bevalling bleef ik achter met veel teleurstelling en vragen. Ik had zo uitgekeken naar mijn bevalling, had een diep verlangen naar een natuurlijke bevalling, maar werd overspoelt met medische interventies en procedures die niet nodig waren geweest. Ik merkte een groot gemis aan kennis over natuurlijke technieken om de bevalling te ondersteunen. Ik wist dat het anders had kunnen gaan en ook bij zoveel andere vrouwen anders kan gaan. Ik ben tientallen studies en cursussen gaan volgen opzoek naar kennis en antwoorden. En ik was blown away door alle kennis die er beschikbaar is om de baring op een natuurlijke manier te ondersteunen, zonder medische procedures en interventies. Nu is het mijn allergrootste missie geworden om vrouwen en hun partners al mijn kennis te geven. Zodat zij vanuit vertrouwen, rust en liefde de bevalling tegemoet kunnen gaan en zullen ervaren. Niet afhankelijk hoeven te zijn van medische interventies en procedures, maar hun bevalling op een natuurlijke manier sneller, makkelijker en veiliger te laten verlopen. Zodat zij voor de rest van hun leven kunnen terugkijken op een prachtige ervaring. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.